Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018

Δωρεάν εγγραφή

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφείτε στο Boussias Conferences και να έχετε πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενό του.
*
*
*
*
*
*
* Άνδρας   Γυναίκα
*

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Ταυτότητα συνεδρίου

Το Water Conference είναι η ετήσια συνάντηση όλων των ενδιαφερομένων για την Αειφόρο Διαχείριση των Υδατικών Πόρων. Το συνέδριο αποτελεί ουσιαστικά την Β2Β πλατφόρμα που:

  • μοιράζεται καινοτόμες λύσεις, τεχνολογίες και καλές πρακτικές αποτελεσματικής - αποδοτικής διαχείρισης υδατικών πόρων,
  • αξιοποιεί τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη της βιομηχανίας ύδατος και των τεχνολογιών νερού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Plant της Boussias Communications διοργανώνει το 4th Water Conference, στη διάρκεια του οποίου θα αναλυθούν οι κυριότερες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πόλεις και η βιομηχανία για το αύριο. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές, προκλήσεις και λύσεις αποτελεσματικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, καθώς και των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, με άξονες την αξιολόγηση των κινδύνων, την παρακολούθηση της λειτουργίας τους και τη διαχείριση των δεδομένων από τη λειτουργία τους.

Θέματα όπως ανίχνευση διαρροών, δείκτες απόδοσης, νέες τεχνολογίες και μέθοδοι για τη μείωση των φαινομένων απώλειας νερού και διαχείρισης της πίεσής του, που είναι επιτακτικά για την ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων, θα έχουν τον κύριο λόγο. Τα παραπάνω, είναι ζητήματα που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης να αντιμετωπίσουν τις «απώλειες νερού», μια πρόκληση που απαιτεί λύσεις για σήμερα και σχεδιασμό για αύριο.

Διεθνείς ομιλητές, ειδικοί, εμπειρογνώμονες, χρήστες και προμηθευτές του τομέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων θα αναζητήσουν απαντήσεις σε πιεστικά ζητήματα, όπως η εξασφάλιση της ποιότητας του νερού, η διαχείριση των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, καθώς και η αντιμετώπιση της υδροδότησης απομακρυσμένων περιοχών.

  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΤΙΜΗΤΙΚH ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗ
  • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR