Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Θεματολογία συνεδρίου

Το συνέδριο είναι προσανατολισμένο στην ανάδειξη τάσεων & εξελίξεων στον χώρο της διαχείρισης των υδατικών πόρων, αξιοποίησης του «κύκλου του νερού», καθώς και στις τεχνικές πτυχές για την αποδοτική αξιοποίησή του, μέσα από την παρουσίαση καλών πρακτικών, καινοτομιών και τεχνολογικών λύσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα θέματα που θα παρουσιαστούν , αναλυθούν και συζητηθούν στο συνέδριο εστιάζονται στα παρακάτω:

 • Διαχείριση δικτύων ύδρευσης
 • Συστήματα παρακολούθησης, ελέγχου και καταγραφής διαχείρισης υδατικών πόρων
 • Τεχνολογίες και συστήματα ελέγχου απωλειών νερού
 • Διαχείριση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων - Τεχνολογίες και συστήματα
 • Υδροδότηση απομακρυσμένων περιοχών - Αφαλάτωση
 • Τρόποι χρηματοδότησης υποδομών
 • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
 • ΤΙΜΗΤΙΚH ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗ
 • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR