Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Σε ποιους απευθύνεται

Στόχος του 4th Water Conference είναι να συνεχίσει να προωθεί ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του νερού ως δημόσιου αγαθού, φυσικού πόρου και περιβαλλοντικού αγαθού.

To 4th Water Conference απευθύνεται σε:

 • Υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη και στελέχη ΟΤΑ
 • Υψηλόβαθμα στελέχη οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
 • Στελέχη Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης
 • Στελέχη εταιρειών διαχείρισης και αξιοποίησης υδατικών πόρων (μηχανικούς & μελετητές, ειδικούς συμβούλους)
 • Στελέχη εταιρειών διαχείρισης μονάδων επεξεργασίας λυμάτων
 • Στελέχη σχεδιασμού & ανάπτυξης πόλεων
 • Στελέχη επιχειρήσεων των μεταποιητικών και βιομηχανικών κλάδων (χημικών εταιρειών, πετροχημικών, τσιμεντοβιομηχανιών, φαρμακευτικών, διατροφικών προϊόντων κ.λπ.)
 • Στελέχη από τους κλάδους κατασκευής και συντήρησης υποδομών
 • Προμηθευτές εξοπλισμού δικτύων ύδρευσης
 • Προμηθευτές καινοτόμων τεχνολογιών & υπηρεσιών διαχείρισης υδατικών πόρων
 • Προμηθευτές ηλεκτρολογικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
 • ΤΙΜΗΤΙΚH ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗ
 • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR