Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Plant Management

  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΤΙΜΗΤΙΚH ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗ
  • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR