Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018

Είσοδος Χρήστη

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Χορηγοί

 • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Η ΕΥΔΑΠ είναι η μεγαλύτερη Εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στη διανομή και διαχείριση ύδατος, στην παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, καλύπτοντας τις ανάγκες άνω του 40% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Η ΕΥΔΑΠ τροφοδοτεί την Αττική με ένα από τα πιο ποιοτικά νερά του κόσμου και το πελατολόγιο της στον τομέα της ύδρευσης περιλαμβάνει περίπου 4.300.000 πελάτες. Οι κύριες πηγές υδροληψίας και οι ταμιευτήρες που χρησιμοποιούνται, βρίσκονται σε αγνές περιοχές, απαλλαγμένες από γεωργική και βιομηχανική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα η ελληνική πρωτεύουσα να τροφοδοτείται με άριστης ποιότητας νερό. Οι τεχνητές λίμνες του Μόρνου, του Ευήνου, του Μαραθώνα και η φυσική λίμνη της Υλίκης- συνολικής χωρητικότητας 1.500 εκατ. μ3, αποτελούν τους 4 ταμιευτήρες προμήθειας ακατέργαστου νερού. H ΕΥΔΑΠ έχει ακόμη σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του αποχετευτικού δικτύου και των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, προσβλέποντας στην ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία τους με απώτερο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Η συλλογή και μεταφορά των λυμάτων στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων γίνεται με το δίκτυο ακαθάρτων, συνολικού μήκους 8.300 χιλιομέτρων περίπου και το πελατολόγιο της στον τομέα της αποχέτευσης περιλαμβάνει 3.500.000 πελάτες. Εκτιμώντας το μέγεθος αυτό και την τεχνογνωσία της, η ΕΥΔΑΠ κατατάσσεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες του ελληνικού χώρου. Όραμά μας είναι να παραμείνουμε η μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη Εταιρεία στη διαχείριση του κύκλου του νερού, προσανατολισμένη πάντα στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ποιοτικό και φθηνό πόσιμο νερό σε όλο και περισσότερους πολίτες και να το αποδίδουμε πίσω στο περιβάλλον καθαρό, μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων, με κοινωνική ευαισθησία και με γνώμονα τη συνεισφορά μας στην κοινωνική ευημερία. Η στρατηγική μας είναι βασισμένη στην επίτευξη μιας ισορροπημένης και αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και όλων των εχόντων έννομο συμφέρον απ’ αυτήν.

 • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. ξεκίνησε τις δραστηριότητες της τον Μάιο του 1997, οι ιδρυτές της όμως διέθεταν ήδη μεγάλη εμπειρία στον χώρο του εξοπλισμού των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και στην υλοποίηση έργων σχετικών με την κατασκευή και διαχείριση τους. Μέσα σε διάστημα λίγων ετών, η εταιρεία κατάφερε να κατακτήσει μία από τις κορυφαίες θέσεις στην αγορά αναφορικά με τις προμήθειες υδραυλικού εξοπλισμού πάνω στις υδραυλικές τεχνολογίες καθώς και στις βέλτιστες πρακτικές για την διαχείριση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Το όνομα της έχει καταχωρηθεί στη συνείδηση των πελατών της ως συνώνυμο της συνέπειας, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Με αιχμή δόρατος τον τομέα των μετρήσεων κάθε μορφής παραμέτρου στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης η ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. συνεχίζει να ηγείται στο χώρο, εισάγοντας συνεχώς νέες καινοτόμες τεχνολογίες που υποστηρίζονται από το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της. Η πολυετής εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης, η ποιότητα των προϊόντων και των παρεχόμενων λύσεων σε συνδυασμό με τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας, την έχουν κατατάξει ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες στον ευαίσθητο τομέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων.

 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ

Η εταιρεία Υδραυλις Ε.Π.Ε ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2001, διαθέτει στελέχη που είναι ενεργά στο χώρο διαχείρισης του νερού από το 1979. Η εταιρεία διαθέτει έδρα και αποθήκη στο Άργος, γραφεία και αποθήκη στην Αθήνα και γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εισαγωγή και εμπορία εξειδικευμένων υλικών υψηλών προδιαγραφών για εφαρμογές όπως:

 1. Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης(διαχείριση πιέσεων δικτύου νερού, τηλεέλεγχος τηλεχειρισμός αντλιοστασίων, μετρήσεις - καταγραφές καταναλώσεων νερού)
 2. Βελτίωση και αναβάθμιση δικτύων αποχέτευσης
 3. Άρδευση δημοσίων και ιδιωτικών χώρων πρασίνου
 4. Άρδευση Αγροτικών Καλλιεργειών
 5. Πυρόσβεση χώρων πρασίνου & αλσυλλίων

Η Υδραυλίς Ε.Π.Ε αντιπροσωπεύει μερικούς γνωστούς οίκους προϊόντων (υδρομετρητές, Βάνες, Υδραυλικές βαλβίδες διαχείρισης Πίεσης, Σέλλες Επισκευής αγωγών, Ειδικά τεμάχια υδραυλικού εξοπλισμού)του εξωτερικού όπως BAYLAN, HAWLE, VIKING JOHNSON, KRAUSZ, MOTTECH, WATTS, CLAVAL σε θέματα ελέγχου του νερού. Το τρίπτυχο επιτυχίας της εταιρείας είναι η γνώση, η προσήλωση στην τεχνική αρτιότητα των λύσεων προς τον πελάτη και η παροχή υποστήριξης και μετά την πώληση.

Η Κ&Ο Advisory Services S.A. είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών management με δραστηριότητα σε Ελλάδα, Μ. Βρετανία & Κύπρο, μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Management(ΣΕΣΜΑ). Έχει αναλάβει σημαντικά έργα που αφορούν τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, Διαμόρφωση Πολιτικών & Αναδιοργάνωση ΔΕΚΟ, Προγραμμάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ύδρευσης - Αποχέτευσης & Ενέργειας, ΣΔΙΤ & Επενδύσεων.
 • ΤΙΜΗΤΙΚH ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗ
 • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR

Conferience is an interactive web-app facilitating direct interactive possibilities among speakers and audiences for events such as: lectures, presentations, conferences, polling, training courses, seminars, focus groups, research & (executive) meetings.

Γίνετε χορηγός

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές παροχές της χορηγίας σας επικοινωνήστε απευθείας με την:

Μαρίνα Καφέζα, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 252), fax: 210 6617 778, e-mail: mkafeza@boussias.com

 • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
 • ΤΙΜΗΤΙΚH ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗ
 • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR